Telefon: 0(328) 825 91 19

Menu

Rehberlik

Rehberlik,bireyin kendini anlaması,problemlerini çözmesi,gerçekçi kararlar alması,kapasitelerini geliştirmesi,çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için,uzman kişilerce bireye yapılan psikolojik yardımlardır.Eğitim süreci içinde rehberlik hizmetleri,öğrencinin gelişmesine ve uyumuna yardım etmeye yöneliktir. Rehberliğin temel ya da nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir.


Rehberlik ile ilgili tanımlarda üzerinde durulan bazı noktalar şunlardır :


> Rehberlik bir süreçtir.
> Bireye yöneliktir.
> Bireye yardım etmeyi hedefler.
> Kendini gerçekleştirme sürecine destek olur.
> Profesyonel ve bilimsel yardıma dayalı bir süreçtir.
> Karar verme becerilerini geliştirir.
> Kendini tanıma temeldir.