Telefon: 0(328) 825 91 19

Menu

Kurucumuz

                                                

 

NEDEN SELİM ÇİFTCİ ORTAOKULU
“Biz niçin varız?”
Çünkü;başarılı öğrenci özelliklerini, “tüm öğrenciler öğrenebilir.” bakışından hareketle tüm öğrencilere yaygınlaştırmak için.
Çünkü;21. yüz yılda artık ezberci eğitim, amaçsız eğitim, araştırmayan, sorgulamayan, yorumlamayan eğitim verilemez. Yeni bir bin yıla girdiğimiz bu yıllardan itibaren artık hedefleri belli, yaptığı işi bilen, öğrendiğini sorgulayan, düşünen , yorumlayan, araştıran, bilgiye ulaşmayı bilen, öğrendiği bilgilerle yeni bilgiler üreten bireyler yetiştirmek okulların, öğretmenlerin asli görevi olmalıdır. Anlayışını savunduğumuz için varız.
Çünkü; Eğer biz öğrenciler için var isek, onların öğrenmelerini sağlamak için çalışmalarımızın merkezine onları yerleştirmek işin gereği olmalıdır. Anlayışına sahip olduğumuz için varız.
Çünkü;sürekli bir gelişim, değişim ve başarı ortamı yakalamak için varız.
Çünkü;kendi anlayışımızı öğrencilerimize dikte etmek için değil,öğrencilerimizin küreselleşen dünya gerçeklerine uyum sağlaması için varız.
Çünkü;şu ana kadar yapılmayanları yapmak için varız.
Çünkü;öğrencileri yaftalayan değil,onlara rehber olan bir okul için varız.
Klasik eğitim anlayışına bir son vermek,modern eğitim anlayışını oluşturmak için kurulan bir okul Selim Çİftci Ortaokulu. Amacımız çocuklarımızı gelişmiş ülkelerdeki akranları ile baş edebilecek eğitim donanımına ulaşmış görmektir. klasik eğitim anlayışı öğrenci merkeziyetçiliğini yadsırken modern eğitim anlayışı tümüyle öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşım benimsemektedir.bunun sonucu olarak bireysel öğrenme yaklaşımına dönük yöntem ve teknikler uygulamaya geçirilmelidir.bu şekilde öğrenci ezbercilikten kurtarılarak,araştıran,problem çözme becerisine sahip,bilgiye ulaşabilen,yaratıcı bireyler haline getirileceklerdir.
Klasik eğitim anlayışında eğitim ve öğretimde yönetici-öğretmen-öğrenci sıralaması bulunurken modern eğitim anlayışına göre bu sıralama öğrenci-öğretmen-yönetici olarak değişmektedir.bu sıralamada öğrenciye öğrenme sorumluluğu aktarılarak,öğretmeninin öğretme sorumluluğunda rehber olma görevi ön plana çıkmaktadır.bu bağlamda öğrenci merkeze alınmalıdır.
Geleneksel eğitim alayışında öğretmen bilgiyi aktarıcı konumundayken,modern eğitim anlayışında öğretmen,öğrenme-öğretme süreçlerini düzenleyen,öğrenciye birey olarak saygı duyan ve öğrenci ile birebir temasa geçen rehber konumundaki kişidir.
Eğitim öğrencilere;bilgiyi aktarabilecek,yeteneklerini geliştirebilecek,profeyonel amaçlara yönlendirebilecek ve onları öğrenme işinde motive edebilecek şekilde düzenlenmelidir.bu düzenlemede öğrencilerin belli şeyleri neden öğrendiklerini anlamaları,bulundukları ortam ve konumdan dolayı duydukları memnuniyet,sınıf veya okul etkinliklerinde katılımcılığı beraberinde getirecektir.
Tüm öğrencilerin öğrenebileceği varsayımına dayalı olarak öğrencinin kendisini mutlu hissedeceği,bilgi iletişiminin yer aldığı,öğrencinin etkileşimde bulunduğu ve eğitim etkinliklerinin meydana geldiği bir eğitim ortamının oluşturulması onda öğrenme arzusunu kamçılıyarak,daha yaratıcı ve yapıcı olmasını sağlayacaktır.
Her öğrenci öğrenebilir anlayışıyla yola çıktık.her öğrencinin bireysel öğrenme kapasitesine uygun eğitim öğretim yönteminin uygulanabilirliğini savunuyoruz.bizim için bütün öğrencilerimiz önemlidir.bir sınıftaki birkaç tane öğrencinin sınav başarısını başarı kabul etmiyoruz.öğrenemeyen öğrenci yoktur,öğretemeyen öğretmen vardır anlayışını savunuyoruz.öğretmen her öğrencinin öğrenme yöntemini bilmek zorundadır.Amacımız öncelikle öğrenmeyi öğretmektir.bunun için aralıklarla bireysel performans değerlendirmeleri yapılmalıdır. Bireyin öğrenme becerilerini yükseltmeden okulun kalitesi yükseltilemez. Eğitimin standartlarını, tüm öğrenciler için eşitleseniz de öğrencilerin algılarını eşitleyemezsiniz. Eğitimde başarı için her öğrenciyi ihtiyacına göre desteklemek, bireyin öğrenme becerisini geliştireceği için eğitimin verimliliğini arttıracak ve toplumun eğitim kalitesi yükselecektir.biz barkaç tane öğrencimizi değil bütün öğrencilerimizi kazanmak istiyoruz.
Sık sık geri bildirimler alarak öğretim sürecinin her aşamasını denetlemek alınabilecek önlemleri belirleyerek ,eğitimde kalite standardını artırmak istiyoruz .bu şekilde Okul ve öğretmen hangi alanlarda ne eksiği olduğunu ve başarıyı artırmak için ne yapması gerektiğini görecek, veli öğrencisini desteklemek için ne yapması gerektiğini bilecek, öğrenci eksiğinin ne olduğunu ve nasıl düzeltebileceğini öğrenecektir. Ne kadar çok ölçme –değerlendirme ve geri bildirim yaparsak eğitim kalitemizin o oranda yükseleceğini düşünüyoruz.

                                                                                                                                                                                                                                         Selim ÇİFTCİ