Telefon: 0(328) 825 91 19

Menu

Sosyal Bilgiler

               

                                          

 21. yüzyıl'ın çağdaş, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin üretken haklarını ve sorumluluklarını bilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yetiştirmektir.