Telefon: 0(328) 825 91 19

Menu

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 

Dinin, Allah-insan ilişkilerini düzenleyen bir olgu olduğu, dinin evrensel barış kültürünün yerleşmesinde ve hoşgörü ortamının oluşturulmasında katkıda bulunabileceğini benimser.

İnancını akılla bütünleştirir. Kendi dinini, örf ve âdetlerini olduğu kadar diğer insanların dinlerini, örf ve âdetlerini de saygı ve hoşgörü çerçevesinde değerlendirir.

Dinin sevgi boyutunu fark ederek onun insan için vazgeçilmez bir öge olduğu, her şeye karşı sevgiyle ve olumlu yaklaşılması gerektiği bilincine ulaşır.

Din ve ahlâkla ilgili konularda akılcı ve eleştirel yaklaşım sergiler.

Dinin "hukukun üstünlüğünü" esas aldığını kavrar.

Din alanında yetkin olan ile olmayanı ayırır.

İnanma ve yaşama özgürlüğünün bilincine varır.

Doğru dinî bilgiler ile batıl inanç ve hurafeleri ayırt eder.

Dinin öğütleriyle, örf ve âdetlere dayalı sağlıksız dinî oluşumları ayırt eder.

İslâm'ın barış dini olduğunu benimser.

Küreselleşen dünyada dinin birleştirici bir rolünün olduğunu kavrar