Telefon: 0(328) 825 91 19

Menu

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

        

 

Bilişim teknolojileri, zaman, mekan, mesafe tanımaksızın bilginin bir yerden başka bir yere iletimini sağlayan teknolojiler olarak adlandırılır.

Hertürlü bilgi ve verinin toplanmasında, tüm bu verilerin işlenmesinde ve bu bilgi ve verilerin depolanmasında, ağ sistemleri aracığılıyla bir yerden bir yere iletilip son kullanıcıların hizmetine ve kullanımına sunulmasında kullanılan iletişim teknikleri ve bilgisayarlar dahil tüm bu teknolojileri kapsayan bir bütünün adlandırılmasıdır.

Bilişim teknolojileri ülkelerin birinci ve üçücncü sınıf olmalarını belirleyebilecek kadar önemi bulunmaktadır. Bilişim teknolojileri devrimsel nitelikli değişimlere neden olmaktadırlar. Bilişim teknolojileri yardımıyla bilgiler milyonlarca insana hızlı bir şekilde ulaştırılabilmektedir.